سوئیت شیراز   
 سالم زيبا سالم زيبا .

سالم زيبا

درمان زانو درد با نسخه هايي در دسترس و خانگي

درد زانو ممكن است ناشي از ساختار ضعيف استخوان و يا پيري باشد ساير علل رايج، شكستگي ،آسيب هاي رباتي، آسيب هاي منيسك، جابه جايي مفصل زانو، سفتي مفصل به علت آرتريت و ساير بيماري هاي مزمن است. علاوه بر درد، نشانه هايي از قبيل سفتي زانو، تورم قابل مشاهده، قرمزي ،بي حسي در زانو آسيب ديده و مشكل راه رفتن يا ايستادن نيز ممكن است ايجاد شود.

اجازه ندهيد كه دردزانو شما را از انجام كارهايي كه از آن لذت مي بريد ،منع كند ؛ شما مي توانيد با درمان هاي ساده و آسان خانگي از آنها مراقبت كنيد ؛ در اين بخش از سلامت نمناك 10 تا از بهترين درمان هاي خانگي براي درد زانو را آورده ايم كه اميدواريم مدتي شما را از درد زانو دور سازد.

10 روش درمان خانگي درد زانو بدون دارو

درمان زانو درد 

درمان زانو درد در طب سنتي

1.درمان زانو درد با كمپرس سرد

 تعداد انگشت شماري از تكه هاي يخ را درون يك حوله نازك بريزيد. سپس كمپرس را به مدت 10 الي 20 دقيقه بر روي قسمت آسيب ديده زانو قرار دهيد . اين كار را دو تا سه بار در طول روز، تا زماني كه درد آرام شود، تكرار كنيد. همچنين مي توانيد از يك بسته نخود لوبياي فريز شده نيز به عنوان كمپرس سرد استفاده كنيد كه به خوبي عمل مي كند.

2. سركه سيب از بهترين درمان هاي خانگي براي درد زانو

درمان هاي خانگي زانو درد 

درمان زانو درد با سركه سيب

2 قاشق چايخوري سركه سيب را با دو فنجان آب تصفيه شده، مخلوط كنيد. اين مخلوط را يكبار در طول روز بنوشيد، تا زماني كه به طور كامل بهبود پيدا كنيد.

همچنين مي توانيد دو فنجان سركه سيب را در وان حمام با آب داغ مخلوط نماييد و به مدت 30 دقيقه زانوهايتان را در آن غوطه ور كنيد. اين كار را يك بار در روز تا مدت ها تكرار كنيد. همچنين مي توانيد يك قاشق سركه سيب و روغن زيتون را با هم تركيب كنيد و از آن براي ماساژ زانو هايتان استفاده كنيد .

اين كار را تا زمان برطرف شدن درد، يك يا دو بار در طول روز تكرار كنيد.

3. فلفل هندي بهترين درمان خانگي زانو درد

2 قاشق غذا خوري پودر فلفل هندي را در نصف فنجان روغن زيتون گرم بريزيد. از اين خمير ،2 بار در روز به مدت حداقل يك هفته روي زانوهاي تان بماليد.

همچنين مي توانيد يك چهارم يا يك قاشق و نصفي از پودر فلفل هندي را با يك فنجان سركه سيب مخلوط كنيد و يك پارچه تميز را داخل آن فرو ببريد و بعد حدود 20 دقيقه يك يا دو بار در طول روز ،بر روي قسمت آسيب ديده زانو بگذاريد. حتي مي توانيد از ژل آن كه حاوي 0.0125 درصد كپسايسين است استفاده كنيد و به طور موضعي روي محل آسيب ديده، استعمال كنيد.

ادامه مطلب لينك زير:

درمان زانو درد با نسخه هايي در دسترس و خانگي

درد زانو ممكن است ناشي از ساختار ضعيف استخوان و يا پيري باشد ساير علل رايج، شكستگي ،آسيب هاي رباتي، آسيب هاي منيسك، جابه جايي مفصل زانو، سفتي مفصل به علت آرتريت و ساير بيماري هاي مزمن است. علاوه بر درد، نشانه هايي از قبيل سفتي زانو، تورم قابل مشاهده، قرمزي ،بي حسي در زانو آسيب ديده و مشكل راه رفتن يا ايستادن نيز ممكن است ايجاد شود.
درمان زانو درد
اجازه ندهيد كه دردزانو شما را از انجام كارهايي كه از آن لذت مي بريد ،منع كند ؛ شما مي توانيد با درمان هاي ساده و آسان خانگي از آنها مراقبت كنيد ؛ در اين بخش از سلامت نمناك 10 تا از بهترين درمان هاي خانگي براي درد زانو را آورده ايم كه اميدواريم مدتي شما را از درد زانو دور سازد.

10 روش درمان خانگي درد زانو بدون دارو

درمان زانو درد

درمان زانو درد در طب سنتي

1.درمان زانو درد با كمپرس سرد

تعداد انگشت شماري از تكه هاي يخ را درون يك حوله نازك بريزيد. سپس كمپرس را به مدت 10 الي 20 دقيقه بر روي قسمت آسيب ديده زانو قرار دهيد . اين كار را دو تا سه بار در طول روز، تا زماني كه درد آرام شود، تكرار كنيد. همچنين مي توانيد از يك بسته نخودلوبياي فريز شده نيز به عنوان كمپرس سرد استفاده كنيد كه به خوبي عمل مي كند.

2. سركه سيب از بهترين درمان هاي خانگي براي درد زانو

درمان هاي خانگي زانو درد

درمان زانو درد با سركه سيب

 • 2 قاشق چايخوري سركه سيب را با دو فنجان آب تصفيه شده، مخلوط كنيد. اين مخلوط را يكبار در طول روز بنوشيد، تا زماني كه به طور كامل بهبود پيدا كنيد.
 • همچنين مي توانيد دو فنجان سركه سيب را در وان حمام با آب داغ مخلوط نماييد و به مدت 30 دقيقه زانوهايتان را در آن غوطه ور كنيد. اين كار را يك بار در روز تا مدت ها تكرار كنيد. همچنين مي توانيد يك قاشق سركه سيب و روغن زيتون را با هم تركيب كنيد و از آن براي ماساژ زانو هايتان استفاده كنيد .
 • اين كار را تا زمان برطرف شدن درد، يك يا دو بار در طول روز تكرار كنيد.

3. فلفل هندي بهترين درمان خانگي زانو درد

 • 2 قاشق غذا خوري پودر فلفل هندي را در نصف فنجان روغن زيتون گرم بريزيد. از اين خمير ،2 بار در روز به مدت حداقل يك هفته روي زانوهاي تان بماليد.
 • همچنين مي توانيد يك چهارم يا يك قاشق و نصفي از پودر فلفل هندي را با يك فنجان سركه سيب مخلوط كنيد و يك پارچه تميز را داخل آن فرو ببريد و بعد حدود 20 دقيقه يك يا دو بار در طول روز ،بر روي قسمت آسيب ديده زانو بگذاريد. حتي مي توانيد از ژل آن كه حاوي 0.0125 درصد كپسايسين است استفاده كنيد و به طور موضعي روي محل آسيب ديده، استعمال كنيد.
 • درد زانو ممكن است ناشي از ساختار ضعيف استخوان و يا پيري باشد ساير علل رايج، شكستگي ،آسيب هاي رباتي، آسيب هاي منيسك، جابه جايي مفصل زانو، سفتي مفصل به علت آرتريت و ساير بيماري هاي مزمن است. علاوه بر درد، نشانه هايي از قبيل سفتي زانو، تورم قابل مشاهده، قرمزي ،بي حسي در زانو آسيب ديده و مشكل راه رفتن يا ايستادن نيز ممكن است ايجاد شود.
 • اجازه ندهيد كه دردزانو شما را از انجام كارهايي كه از آن لذت مي بريد ،منع كند ؛ شما مي توانيد با درمان هاي ساده و آسان خانگي از آنها مراقبت كنيد ؛ در اين بخش از سلامت نمناك 10 تا از بهترين درمان هاي خانگي براي درد زانو را آورده ايم كه اميدواريم مدتي شما را از درد زانو دور سازد.
 • 10 روش درمان خانگي درد زانو بدون دارو
 • درمان زانو درد 

 • درمان زانو درد در طب سنتي
 • 1.درمان زانو درد با كمپرس سرد
 • تعداد انگشت شماري از تكه هاي يخ را درون يك حوله نازك بريزيد. سپس كمپرس را به مدت 10 الي 20 دقيقه بر روي قسمت آسيب ديده زانو قرار دهيد . اين كار را دو تا سه بار در طول روز، تا زماني كه درد آرام شود، تكرار كنيد. همچنين مي توانيد از يك بسته نخود لوبياي فريز شده نيز به عنوان كمپرس سرد استفاده كنيد كه به خوبي عمل مي كند.
 • 2. سركه سيب از بهترين درمان هاي خانگي براي درد زانو
 • درمان هاي خانگي زانو درد 

 • درمان زانو درد با سركه سيب
 • 2 قاشق چايخوري سركه سيب را با دو فنجان آب تصفيه شده، مخلوط كنيد. اين مخلوط را يكبار در طول روز بنوشيد، تا زماني كه به طور كامل بهبود پيدا كنيد.
 • همچنين مي توانيد دو فنجان سركه سيب را در وان حمام با آب داغ مخلوط نماييد و به مدت 30 دقيقه زانوهايتان را در آن غوطه ور كنيد. اين كار را يك بار در روز تا مدت ها تكرار كنيد. همچنين مي توانيد يك قاشق سركه سيب و روغن زيتون را با هم تركيب كنيد و از آن براي ماساژ زانو هايتان استفاده كنيد .
 • اين كار را تا زمان برطرف شدن درد، يك يا دو بار در طول روز تكرار كنيد.
 • 3. فلفل هندي بهترين درمان خانگي زانو درد
 • 2 قاشق غذا خوري پودر فلفل هندي را در نصف فنجان روغن زيتون گرم بريزيد. از اين خمير ،2 بار در روز به مدت حداقل يك هفته روي زانوهاي تان بماليد.
 • همچنين مي توانيد يك چهارم يا يك قاشق و نصفي از پودر فلفل هندي را با يك فنجان سركه سيب مخلوط كنيد و يك پارچه تميز را داخل آن فرو ببريد و بعد حدود 20 دقيقه يك يا دو بار در طول روز ،بر روي قسمت آسيب ديده زانو بگذاريد. حتي مي توانيد از ژل آن كه حاوي 0.0125 درصد كپسايسين است استفاده كنيد و به طور موضعي روي محل آسيب ديده، استعمال كنيد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۰۲:۲۱ توسط:مبيناكاظمي موضوع: